Fuzja BONG Ljungdahl i Hamelin | Bong Poland

Corporate news

2012-07-10

Fuzja BONG Ljungdahl i Hamelin


We wrześniu 2010 roku doszło do połączenia Bong Ljungdahl z Hamelin. Następstwem tego jest stworzenie wiodącego w Europie przedsiębiorstwa  specjalizującego się w produkcji i dostawie opakowań i kopert.
  • Powstanie platformy pozwalającej na przyspieszony rozwój produktu i wzrost przedsiębiorstwa
  • Rosnąca orientacja na klienta i lepsza oferta rynkowa
  • Wyjątkowe, efektywne rozmieszczenie geograficzne oraz szerszy zakres oferowanych produktów i usług
  • Znaczące efekty synergii prowadzące do zwiększonej efektywności działania i lepszej pozycji konkurencyjnej
   
   Hamelin i Bong Ljungdahl podpisały porozumienie o fuzji Bong Ljungdahl i działu produkcji kopert Hamelin. W wyniku fuzji powstanie firma z rocznym obrotem sięgającym 3.500 mln SEK (370 mln EUR) zatrudniająca około 2,400 pracowników. Nowa firma będzie działała pod nazwą Bong, a jej akcje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych OMX w Sztokholmie. Hamelin obejmie 24.9% akcji nowo powstałego przedsiębiorstwa oraz obligacje zamienne na akcje równe 5% udziałowi.

 
    Hamelin i Bong z sukcesami współpracowały ze sobą od momentu zawarcia w 2004 roku aliansu strategicznego i obecnie wykonały kolejny krok w kierunku stworzenia silnego przedsiębiorstwa, działającego w całej Europie, z dużymi perspektywami rozwoju. Dzięki wyjątkowemu, efektywnemu rozmieszczeniu geograficznemu, nowa firma będzie w stanie zaspokajać potrzeby dużych paneuropejskich klientów. Jednocześnie, nowe, szerokie portfolio pozwoli przedstawić wszystkim klientom kompletną ofertę asortymentową.
 
   “Będziemy nieustannie zwiększać naszą orientację na klienta, aby stawać się coraz lepszym dostawcą. Naszym celem jest rozwijać się i rosnąć wraz z naszymi klientami. Fuzja daje nam potencjał i stanowi świetny punkt wyjściowy do osiągnięcia tych celów” mówi Prezes firmy Bong, Pan Anders Davidsson, który będzie nadal kierował firmą po fuzji. “Po kilku latach bliskiej współpracy w ramach aliansu strategicznego, znamy dobrze organizację Hamelin i wiemy, że bardzo dobrze uzupełniamy się wzajemnie. Dzięki fuzji będziemy mogli znacząco rozszerzyć naszą ofertę produktową i równocześnie poszerzyć geograficznie obszar naszej działalności, szczególnie dzięki spółkom zlokalizowanym we Francji, Hiszpanii i Polsce.”
 
   "Fuzja zapewni świetne perspektywy dla naszego segmentu kopert. Głęboko wierzę, że nasza strategiczna inwestycja i powstanie nowej firmy Bong okaże się długoterminowym sukcesem w branży kopert" powiedział Prezes Hamelin Pan Stéphane Hamelin, który wejdzie w skład Rady Nadzorczej nowego przedsiębiorstwa.
 
   W wyniku fuzji, Bong będzie miał w swoim portfolio liczną grupę silnych marek, takich jak Plus Fabric, New Guardian, Mailman, Posthorn i Postac, oraz licencje na marki Oxford i Basildon Bond. W jego posiadaniu będzie również wyłączna licencja od DuPont na produkcje i sprzedaż w Europie kopert Tyvek i rozwiązań opakowaniowych. Jednocześnie, firma dostrzega ogromną szansę na rozwój i poszerzenie rynku dla oferowanych przez Bong produktów ProPac (rozwiązania opakowaniowe) poprzez wejście – dzięki fuzji z Hamelin - na nowe rynki.

 
   Hamelin jest wiodącym Europejskim producentem materiałów biurowych z rocznym obrotem 700 mln EURO, zatrudniającym 4,000 pracowników. Najważniejszymi markami Hamelin są ELBA (segregatory), CANSON (papier artystyczny) i OXFORD (książki i zeszyty). Segment kopert wygenerował 170 milionów EURO przychodu a łączna liczba zatrudnionych w nim pracowników wynosi 1,200.
 
   Bong jest wiodącym dostawcą specjalistycznych opakowań i kopert, dostarcza również rozwiązania związane z dystrybucją i opakowaniem informacji, materiałów reklamowych i lekkich towarów. Dwa najważniejsze obszary działalności generujące wzrost Grupy to koncepcja opakowań ProPac oraz rynek w Rosji. Roczne przychody Grupy sięgają 2 mld SEK, a w 12 krajach zatrudnionych jest 1,200 pracowników. Bong ma mocną pozycję rynkową w szczególności w Europie Północnej, Grupa widzi jednak i jest zainteresowana atrakcyjnymi możliwościami dalszej ekspansji i rozwoju. Bong jest spółką akcyjną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych OMX w Sztokholmie.

Bong Websites

Quick Links

Aktualności

Kontakt