Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bong prowadzi stronę internetową www.bong.pl, która udostępnia Serwis. Niniejsza strona ma za zadanie przekazać odwiedzającym informacje o naszych politykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Informacji Umożliwiających Identyfikację Osoby dowolnego użytkownika korzystającego z naszej Usługi. Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z naszego Serwisu, wyrażają Państwo tym samym zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji zgodnie z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas Informacje Umożliwiające Identyfikację Osoby są wykorzystywane do prowadzenia i doskonalenia Serwisu. Nie będziemy wykorzystywać w innych celach ani przekazywać informacji o Państwie żadnym podmiotom, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności posiadają takie same znaczenia jak w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych , które są dostępne na stronie www.bong.pl, o ile w niniejszej Polityce Prywatności nie zawarto definicji o odmiennej treści.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby zapewnić lepsze korzystanie z naszego Serwisu możemy wymagać od Państwa przekazania nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby w tym, między innymi, Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email i adresu pocztowego. Zgromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane do identyfikacji lub uzyskania kontaktu z Państwem.

Dane zapisywanie w dzienniku

Pragniemy poinformować Państwa, że zawsze, gdy odwiedzają Państwo nasz Serwis, gromadzimy informacje, które Państwa przeglądarka przesyła do nas, a które są nazywane Danymi Zapisywanymi w Dzienniku (Log Data). Dane Zapisywane w Dzienniku mogą obejmować następujące informacje: adres Protokołu Internetowego (IP) Państwa komputera, wersję przeglądarki, odwiedzane przez Państwa strony w naszym Serwisie, datę i godzinę Państwa wizyty, czas spędzony na tych stornach oraz inne statystyki.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych powszechnie używane jako unikatowy identyfikator anonimowych użytkowników. Są one wysyłane do Państwa przeglądarki ze strony, którą Państwo odwiedzają i są przechowywane na Państwa komputerze lub w pamięci urządzenia elektronicznego.

Nasza strona www używa plików cookie do gromadzenia informacji oraz, aby ulepszać nasz Serwis. Mają Państwo możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie oraz uzyskania informacji, kiedy plik cookie jest wysyłany do Państwa komputera. Jeżeli zdecydują Państwo o odrzuceniu naszych plików cookie, mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z pewnych części naszego Serwisu.

Usługodawcy

Możemy zatrudnić spółki lub osoby będące stronami trzecimi w celu: · ułatwienia korzystania z naszego Serwisu; · realizacji usług Serwisu w naszym imieniu; · wykonania usług związanych z Serwisem; lub · zapewnienia nam pomocy w analizowaniu w jaki sposób nasz Serwis jest używany. Pragniemy poinformować użytkowników naszego Serwisu, że rzeczone strony trzecie posiadają dostęp do Państwa Informacji Umożliwiających Identyfikację Osoby. Jest to spowodowane wykonywaniem zadań przydzielonych im w naszym imieniu. Jednak mają oni obowiązek nie ujawniać, ani nie wykorzystywać informacji do żadnych innych celów.

Bezpieczeństwo

Cenimy Państwa zaufanie w związku z podaniem nam Informacji Umożliwiających Identyfikację Osoby, dlatego też podejmujemy wszelkie starania w celu stosowania akceptowanych komercyjnie środków ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji za pośrednictwem sieci Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, więc nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa.

Jeżeli my lub nasi usługodawcy przekażą dowolne informacje poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zostaną one przekazane wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony (określonej na podstawie obowiązujących przepisów prawa UE i Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO)).

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron. Jeżeli klikną Państwo w link strony trzeciej, zostaną Państwo przekierowani na tę stronę. Proszę pamiętać, że nie obsługujemy tych stron zewnętrznych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności tych stron. Nie posiadamy praw kontroli treści, polityk prywatności lub praktyk w dowolnych serwisach lub stronach stron trzecich i nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tego tytułu.

Prywatność dotycząca dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osobyod dzieci poniżej 16 lat. W przypadku stwierdzenia, że dziecko poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe, bezzwłocznie usuwamy jego dane osobowe z naszych serwerów. Jeżeli są Państwo rodzicem lub opiekunem oraz posiadają wiedzę, że Państwa przekazało nam dane osobowe, prosimy o bezzwłoczny kontakt, aby umożliwić podjęcie niezbędnych czynności.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu modyfikować naszą Politykę Prywatności. W związku z tym zalecamy Państwu okresowe sprawdzanie czy na niniejszej stronie nie zostały wprowadzone zmiany. Zawiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na niniejszej stronie. Zmiany umieszczone na niniejszej stronie wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Kontakt z nami

W przypadku ewentualnych zapytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z naszym Kierownikiem ds. ochrony danych lub webmasterem.

© 2023 Bong Group. All rights reserved.