Dbamy o środowisko

Nasze rozwiązania w zakresie opakowań stanowią ważną część łańcucha dystrybucyjnego, ponieważ pomagają bezpiecznie i nienaruszone transportować towary i dokumenty z jednego miejsca do drugiego. Koncentrujemy się na rozwiązaniach opakowaniowych, które zwiększają efektywność wysyłki poprzez zmniejszenie objętości, wagi, materiału i odpadów opakowań. Z korzyścią dla środowiska i korzyścią dla naszych klientów.

Zrównoważony rozwój determinuje także sposób, w jaki myślimy i działamy w produkcji. Procesy produkcyjne są stale unowocześniane, a w ten sposób zmniejszane są emisje. Od lat stosowane są farby na bazie wody i kleje rozpuszczalne w wodzie. Ważną rolę odgrywa także segregacja i recykling odpadów.

Zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej mają najwyższy priorytet. Przy zakupie preferujemy produkty energooszczędne, przy czym pod uwagę brane są nie tylko koszty zakupu, ale także koszty następcze wynikające ze zużycia energii.

EKOLOGIA

Bong przyczynia się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju ekologicznego poprzez produkcję i oferowanie produktów, które w trakcie swojego cyklu życia mają możliwie najniższy wpływ na środowisko.

Koperty i opakowania wywierają wpływ na środowisko przez cały swój cykl życia – od gospodarki leśnej po recykling, spalanie lub składowanie zużytych produktów. Działania firmy Bong na rzecz zrównoważonego rozwoju przybierają różne formy w łańcuchu wartości, w zależności od możliwości wpływu i priorytetów. Najwyższy priorytet mają działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i wody, zmniejszenie emisji CO2 na jednostkę wyprodukowaną w naszych zakładach produkcyjnych.

Zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska. Zezwolenia i warunki stanowią jedynie minimalny poziom naszej pracy na rzecz ochrony środowiska.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Pracujemy nad tym, aby wszystkie zakłady w Grupie posiadały certyfikat ISO 14001. Do chwili obecnej osiem naszych zakładów produkcyjnych posiada certyfikat ISO 14001.

Ponad połowa naszych zakładów produkcyjnych posiada również certyfikaty FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Program potwierdzania certyfikacji lasów), a kolejnych pięć zakładów produkcyjnych posiada certyfikat FSC.

FSC i PEFC certyfikują wyłącznie lasy, które są zarządzane w sposób odnawialny i przyjazny dla środowiska. Certyfikacja obiektów Bong oznacza, że pochodzenie surowca można prześledzić i zagwarantować na każdym etapie przepływu produkcji w każdym zakładzie.

CERTYFIKAT

Ponieważ Bong jest firmą ogólnoeuropejską działającą na wielu rynkach, posiadamy różnorodne certyfikaty odpowiadające certyfikatom środowiskowym dostępnym na naszych lokalnych rynkach. Na przykład w przypadku kopert w krajach nordyckich The Swan gwarantuje, że produkt jest wykonany z zatwierdzonych gatunków papieru, że klej i kolory druku są na bazie wody oraz że okienko można zdejmować. Odpowiedni certyfikat w Niemczech to Der Blaue Engel, a we Francji NF Environment.

Nie ma kompleksowego, ogólnoeuropejskiego znaku, który spełniałby wszystkie normy. W ostatnich latach firma Bong skupiła się na oznakowaniu ekologicznym UE, które jest ogólnym europejskim systemem oznakowania zapewniającym, że produkt może zostać poddany recyklingowi oraz że emisje chemikaliów do powietrza i wody zostały zminimalizowane.

Przestrzegamy przepisów i zasad ochrony środowiska obowiązujących w każdym kraju.

BONG AKTYWNIE PRACUJE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EFEKTYWNOŚĆ

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem metod produkcji, aby zminimalizować wpływ emisji na środowisko.

WSPÓŁPRACA

Intensywnie współpracujemy z dostawcami i klientami, aby zaprojektowane dla nich produkty, pochodziły z naturalnych zasobów, były ekologiczne a zarazem trwałe.

ŚWIADOMOŚĆ

Poprzez informację i dobrą komunikację stale poszerzamy wiedzę i świadomość zagadnień środowiskowych wśród wszystkich pracowników.

[Pobierz nasz raport roczny] (/investors/annual-reports), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska.

Pytania lub sugestie?

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Grupie Bong i naszych produktach, skontaktuj się z nami!

© 2023 Bong Group. All rights reserved.